Realtidssimulering som stöd för effektbaserad planering 2008

Författare:

 • Johan Schubert
 • Gunnar Holm
 • Pontus Hörling
 • Farzad Kamrani
 • Birgitta Kylesten
 • Farshad Moradi
 • Eric Sjöberg
 • Per Svensson

Publiceringsdatum: 2009-01-08

Rapportnummer: FOI-R--2616--SE

Sidor: 58

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • realtid
 • simulering
 • beslutsstöd
 • beslutsstödssystem
 • effektbaserad syn på operationer
 • EBAO
 • effektbaserade operationer
 • EBO
 • effektbaserad planering
 • EBP
 • effektbaserad utvärdering
 • EBA
 • effektbaserat genomförande
 • EBE
 • CSMT

Sammanfattning

Under senare år har EBAO - en effektbaserad syn på operationer - varit ett centralt tema i den militärstrategiska debatten. En viktig orsak till detta är att rådande doktriner och ledningsmetoder varit mindre väl anpassade till moderna behov, särskilt som de ter sig vid genomförandet av internationella krishanteringsinsatser. I denna rapport redovisar vi det första årets verksamhet i ett projekt som använder beslutsstöd och simulering för att stödja effektbaserad planering (EBP). Med hjälp av ett beslutsstödsverktyg skall en beslutsfattare kunna testa ett antal möjliga planer mot tänkbara händelseutvecklingar och se vilken/vilka av dessa planer som når det önskade slutmålet och till vilken kostnad. Det finns behov både av att kunna utvärdera planen före ett genomförande och att kunna utföra omplanering vid behov. Syftet är dels att utvärdera planen, bl.a. att upptäcka dess svagheter, samt att förstå dess vidare konsekvenser. En viktig frutsättning för ett bra planeringsarbete är också att finna lämpliga indikatorer som skiljer mellan grupper av planer med olika konsekvenser. Mot dessa indikatorer kan underrättelsefrågor ställas. Projektet har också utvecklat version 2.0 av det operationsanalytiska verktyget CSMT för att analysera planer med hjälp av morfologisk analys.