Flexibla mikrovågssystem - slutrapport

Författare:

 • Andreas Gustafsson
 • Tomas Boman
 • Svante Björklund
 • Per-Olov Frölind
 • Per Grahn
 • Ronny Gunnarsson
 • Magnus Gustafsson
 • Robert Malmqvist
 • Anders Nelander
 • Lars Pettersson
 • Jan Svedin

Publiceringsdatum: 2009-01-08

Rapportnummer: FOI-R--2623--SE

Sidor: 52

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • antenn flexibel gruppantenn kommunikation konform multifunktion radar
 • simulator urban 3D-SAR AESA GMTI PESA STAP

Sammanfattning

Projektet Flexibla Mikrovågssystem (MFLEX) har pågått under åren 2006-2008 och studerat och värderat teknik för flexibla och multifunktionella mikrovågssystem. Fokus har varit på radarteknik avsedd för små, autonoma farkoster, exempelvis UAVer. Projektet har belyst behov, värdering och systemaspekter, prestandasimuleringar, arkitekturval och konform antennintegration, men även identifierat nyckelkomponenter och teknologier. Projektets resultat kan kortfattat sammanfattas med följande punkter Vid analys av behovsbild för radarförmågor i internationell insats konstateras behovet av UAV-burna SAR/GMTI-sensorer för spaning inom närområdet och radar för att detektera finkalibrig eld. Från studier av STAP-baserade signalbehandlingsmetoder för detektering av markmål dras slutsatsen att klotterundertryckningen är ett svårare problem för konforma antenner jämfört med linjära antenner. Nedåttittande 3D-SAR är en möjlig teknik för att skapa högupplösta radarbilder över urbana miljöer, utan betydande skuggningsproblem. Med multipla sändarpositioner kan antalet mottagarkanaler som krävs reduceras, vilket bidrar till att göra systemen mer kostnadseffektiva. Analysen av förenklade arkitekturer för multifunktionssystem visar att med låga fasskiftarförluster är det möjligt att, med bibehållen hög prestanda, summera bidraget från flera antennelement i en gruppantenn utan att det krävs lågbrusförstärkare på varje element före summeringen. Detta bidrar till att göra systemen mer kostnadseffektiva. Framtagning och karakterisering av en fasetterad konform antenn inom projektet visar på möjligheten att skrovintegrera antennfunktionen med bibehållna goda antennegenskaper i form av antenndiagram och täckningsområde. Projektet har genomförts i internationellt samarbete och resultatspridning har skett genom samarbeten, konferenspublikationer och föredragningar.