Susceptibility test in the reverberation chamber in practice

Författare:

  • Magnus Höijer
  • Olof Lundén

Publiceringsdatum: 2009-01-08

Rapportnummer: FOI-R--2632--SE

Sidor: 36

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Elektromagnetisk förenlighet
  • Elektromagnetisk statistik
  • Elektromagnetisk
  • sårbarhet
  • Modväxlande kammare
  • Provning avseende tålighet mot strålad
  • störning

Sammanfattning

Elektronisk utrustning testas avseende dess tålighet mot strålad störning. Denna test bör vara snabb, noggrann och repeterbar. Om en sådan test utförs i en modväxlande kammare behöver endast medeleffekten mottagen i en referensantenn mätas.