Viking 08 Experiment Report - Exploring Sense Making Activities to Support Campaign Planning

Författare:

  • Jenny Lindoff
  • Per Wikberg
  • Cecilia Hull
  • Claes Nilsson

Publiceringsdatum: 2009-01-20

Rapportnummer: FOI-R--2646--SE

Sidor: 100

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • upptäckande experiment
  • Viking 08
  • kampanjplanering
  • Knowledge Support
  • Red and Green Teaming
  • scenariobaserad planering

Sammanfattning

Föreliggande rapport presenterar resultat och slutsatser från det svenska fristående experimentet som genomfördes inom ramen för Viking 08. Experimentet var ett upptäckande experiment som fokuserade på Försvarsmaktens (FM) effektbaserade filosofi och metod. Experimentet genomfördes som två separata men koordinerade aktiviteter - Campaign Planning och Knowledge Support (KS). Dessutom testades tekniker för profilering av centrala aktörer (som en del av Red & Green (R&G) Teaming i det svenska EBAO-konceptet) som stöd för planeringsprocessen. Experimentet fokuserade på de initiala delarna av kampanjplaneringsprocessen. Ett operativt militärt högkvarter använde nya mekanismer för att testa FM EBAO-filosofi. Ett av syftena med experimentet var att undersöka nya sätt att stödja kampanjplanering i komplexa miljöer samt utvärdera hur KS och R&G kan stödja operativ planering. Vi kan dra slutsatsen att integreringen av koncepten fungerade till viss del men det var inte möjligt att fullt ut värdera KSs och R&Gs stödjande potential. De olika koncepten hade till viss del motstridiga experimentmål vilket försvårade genomförandet av experimentet. Experimentet påverkades dessutom av tidsbegränsningar och antalet deltagare (samt deras profil). Viktiga resultat och erfarenheter har dock framkommit som kommer att utgöra en bas för fortsatt konceptutveckling inom ramen för EBAO, KS och R&G. Den teknikplattform som användes i experimentet visade på möjligheterna att med hjälp av KS-metodik att stödja den operativa planeringen på ett nytt sätt. Resultaten och slutsatserna presenteras i detalj under respektive konceptkapitel.