Six Perspectives on Naval Strategy. Karlskrona and Stockholm, 21-23 October 2008

Författare:

 • Niklas Granholm
 • Michael Codner
 • Robert Dalsjö
 • Norman Friedman
 • Eric Grove
 • Karl Sörenson
 • Lee Willett

Publiceringsdatum: 2009-02-06

Rapportnummer: FOI-R--2655--SE

Sidor: 92

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • marin strategi
 • marin struktur
 • Marinen
 • Royal Navy
 • Europeiska Unionen
 • marint internationellt arbete
 • Afrikas Horn
 • pirater

Sammanfattning

Rapporten är en sammanställning av anförandena vid den marinstrategiska konferens som hölls den 22 oktober 2008 i Karlskrona och de möten och seminarier som hölls i Stockholm följande dag. De här publicerade konferensbidragen har utvecklats och skrivits om i ljuset av diskussionen och kommentarerna av talare samt åhörare. Konferensen fokuserade på de globala marina utvecklingarna, utsikterna till europeiskt marint samarbete, de strukturella och konceptuella frågor den svenska marinen står inför, hur den brittiska marinen hanterar sina strukturella problem och frågeställningar samt en analys av det tilltagande sjöröveriet runt Afrikas horn och hur problemet kan hanteras. Konferensen arrangerades av Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), på uppdrag av marinen genom Sjöstridsskolan inom ramen för den marina huvudstudien 2008.