The African Union's Operations in the Comoros. MAES and Operation Democracy

Författare:

  • Emma Svensson

Publiceringsdatum: 2008-12-18

Rapportnummer: FOI-R--2659--SE

Sidor: 31

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Afrikanska Unionen
  • fredsfrämjande insatser
  • MAES
  • Operation Democracy
  • Komorerna

Sammanfattning

MAES, en insats som sattes upp av AU för att säkra valen på Komorerna, skulle inte ha kunnat leva upp till sitt mandat utan stöd från den komplimenterande intervenerande AU-insatsen "Operation Democracy". Operation Democracy å sin sida var ett genombrott för AU gällande planering och genomförande av fredsfrämjande insatser. Man måste docjk vara försiktig med att dra alltför positiva slllutsatser då operation Democracy skiljer sig markant från tidigare AU-insatser. Om AU väljer att genomföra liknande insatser i framtiden kan det få konsekvenser för möjligheten att få till stånd insatser i mer komplexa konfliktmiljöer, vilket AU tidigare tagit på sig att genomföra. Dessutom kan ett eventuellt bristande stöd från vissa centrala aktörer påverka AU:s möjlighet att i framtiden agera på lämpligt sätt.