Jämförelse mellan piloter och oerfarna försökspersoner avseende spatial orientering under centrifugering

Författare:

 • Arne Tribukait
 • Mikael Grönkvist
 • Ola Eiken

Publiceringsdatum: 2009-01-08

Rapportnummer: FOI-R--2665--SE

Sidor: 28

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • balanssinne
 • båggångar
 • dynamisk flygsimulator
 • flygerfarenhet
 • gondol centrifugering
 • otoliter
 • piloter
 • subjektiva visuella horisontalen

Sammanfattning

Stridspiloter (str) och oerfarna försökspersoner (fp) har jämförts avseende förmåga att avgöra vad som är horisontellt vid gondolcentrifugering. Metod: Åtta fp och nio str angav, med hjälp av en justerbar ljuslinje, sin subjektiva visuella horisont (SVH) vid 1 g samt vid centrifugering (2G under 5 min) med näsan i färdriktningen (F) och bakåt (B). Avvikelser från det gravitoinertiala horisontalplanet registrerades. Resultat: Vid 1 g var avvikelserna små för såväl str som fp. Efter acceleration till 2G i position F var det initiala SVH-medelvärdet 29.1 grader hos str och 20.9 grader hos fp. Efter 5 min centrifugering hade SVH minskat till 1.8 grader hos fp men var relativt oförändrad (24.9 grader) hos str. Även i position B var SVH-svaret olika mellan str och fp, med initiala SVH-värden om -17.8 respektive -6.9. Efter 5 min centrifugering i position B var SVH -25.5 hos str och 0.3 hos fp. Slutsats: Str uppvisar påtagligt annorlunda förmåga än fp vad gäller att avgöra vad som är horisontellt under centrifugering. Framför allt bibehåller str men ej fp en förnimmelse av roll-positionsförändring under minst 5 min efter att positionsförändringen ägt rum. Betydelsen av denna förvärvade förmåga för spatial orientering under flygning återstår att undersöka.