Nättjänster i koalitioner, säkerhetsfrågeställningar - Slutrapport

Författare:

  • Lars Westerdahl
  • Alf Bengtsson

Publiceringsdatum: 2009-01-08

Rapportnummer: FOI-R--2668--SE

Sidor: 34

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Rollbaserad accesskontroll
  • webbapplikationer
  • webbtjänster
  • koalitioner
  • policy decision point

Sammanfattning

Detta är slutrapporteringen för projektet Nättjänster i koalitioner, säkerhetsfrågeställningar. Projektet har studerat möjligheter att med relativt kort förberedelsetid kunna upprätta ett kommunikationssystem med tidigare okända parter. För att dela med sig av information och tjänster antas de blivande medlemmarna vilja ha möjlighet att kontrollera hur deras information och tjänster utnyttjas. Den lösning som föreslagits är ett webbaserat system som bygger på öppen och tillgänglig programvara, främst Distributed Access Control System (DACS) och rollbaserad accesskontroll (RBAC).