Effekt av fysiskt arbete före dykning på dekompressionsutlöst bubbelbildning

Författare:

  • Mikael Gennser

Publiceringsdatum: 2009-01-09

Rapportnummer: FOI-R--2674--SE

Sidor: 23

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • dekompression
  • dekompressionsbubblor
  • dykning
  • fysiskt arbete
  • ultraljuds-Doppler

Sammanfattning

Trots att det tidigare har ansetts att fysiskt arbete före dykning predisponerar för bubbelbildning och dekompressionssjuka (Vann & Thalmann 1993) har ett antal nyligen publicerade studier funnit att fysiska träningspass 24 respektive 2 timmar före dykning reducerar förekomsten av bubblor efter dekompression (Dujic et al 2004, Blatteau et al 2007). För att undersöka vid vilken tidpunkt fysisk arbete bör genomföras för att bäst skydda mot bildning av dekompressionsbubblor utfördes en studie på tio friska försökspersoner. Försökpersonerna deltog i tre tryckkammardykningar var till 280 kPa (motsvarande 18 m vattendjup). Den första tryckexponeringen föregicks inte av något fysiskt arbete medan de följande två dykningarna, som genomfördes i randomiserad ordning, föregicks av ett 40 min långt arbetspass på cykelergometer antingen 2 eller 24 timmar före dykning. Efter dekompression detekterades bubbelförekomst i den centralvenösa cirkulationen med hjälp av prekordiell ultraljuds Doppler. Mängden cirkulerande bubblor skattades enligt Kisman-Masurel-skalan. Det var ingen skillnad i maximal bubbelförekomst mellan de olika tryckexponeringarna. Bubblor stannade kvar längre i cirkulationen efter de dykningar som hade föregåtts av fysiskt arbete. Dessa resultat bekräftar inte nyligen publicerade fynd att arbete före dykning skyddar mot bubbelbildning.