Andningsarbete, hydrostatisk obalans samt oxygenpartialtryck i olika slutna och halvslutna andningsapparater

Författare:

  • Oskar Frånberg
  • Mikael Ericsson
  • Mikael Gennser

Publiceringsdatum: 2009-01-09

Rapportnummer: FOI-R--2675--SE

Sidor: 33

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • andningsarbete
  • hydrostatisk obalans
  • oxygenpartialtryck
  • dykning
  • dykeri
  • återandningsapparat

Sammanfattning

Mekaniska mätningar på fem olika andningssystem för röjdykning genomfördes på ytan och ner till maximalt dykdjup för de enskilda apparaterna för att bestämma storlek på andningsarbete, andningstryck och hydrostatisk obalans. Apparaterna testades i enlighet med de mätmetoder som beskrivits i europeisk standard för halv- och helslutna dykapparater. Dessutom undersöktes oxygenpartialtrycken i apparaterna under simulerad ämnesomsättning med hjälp av FOIs metabolismsimulator. Även dessa mätningar genomfördes både på ytan och ner till maximalt av tillverkaren föreskrivet dykdjup. Resultaten visade att ingen av de utprovade dykapparaterna klarade alla gränsvärden för andningsmotstånd och hydrostatisk obalans som har fastställts av den europeiska standardiseringskommittéen. Vid avsedda dykdjup höll sig oxygenpartialtrycken inom säkra gränser.