Strålskyddsfaktorer för Försvarsmaktens mobila RN-laboratorium

Författare:

  • Erik Johansson
  • Göran Ågren
  • Jonas Boson
  • Micael Granström

Publiceringsdatum: 2009-02-13

Rapportnummer: FOI-R--2678--SE

Sidor: 16

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • dos
  • dosimetri
  • joniserande strålning
  • MCNP
  • strålskyddsfaktor
  • mobilt RNlaboratorium

Sammanfattning

Då Försvarsmaktens RN-laboratorium kan komma att användas i situationer där radioaktiva ämnen i form av punktkällor eller utbredda källor kan förekomma har en bedömning av laboratoriets förmåga att skydda personal mot joniserande strålning genomförts. Skyddsfaktorn för laboratoriet har uppmätts med en 137Cs-källa och två olika doshastighetsinstrument. För att göra en bedömning av skyddsfaktorn för andra radionuklider och andra fördelningar av radioaktivitet än vad som går att testa praktiskt, t.ex. i form av en markbeläggning, så har laboratoriet ritats i en förenklad Monte Carlo modell. En konservativ bedömning av strålskyddsfaktorn i laboratoriet kan anses vara 0,4 för de vanligast förekommande geometrierna och radionukliderna. Detta innebär att man i laboratoriet får 40 % av den dos man skulle ha fått om man befann sig utanför labbet på samma avstånd från källan.