Removal of obscured surfaces ina a computer model

Författare:

  • Lars Berglund

Publiceringsdatum: 2009-01-08

Rapportnummer: FOI-R--2690--SE

Sidor: 33

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • fartyg
  • skenmål
  • radar
  • IR
  • facklor
  • remsor
  • döljande
  • sfärer

Sammanfattning

Denna rapport beskriver hur sfärer kan utnyttjas i simuleringar för att representera utbredda mål som fartyg och skenmål. Med skenmål avses här facklor samt remsmoln. Rapporten redovisar en metod för beräkning av hur mycket av varje sfär som inte är dold av en annan sfär. Den beskrivna metoden skapar möjligheter till en mer realisisk representation än användning av punktmål i simuleringar av duellen mellan målsökande missil (radar eller IR) och motmedelsskyddat fartyg.