The Future Role and Undertakings of the US Military. Key Issues under Debate

Författare:

 • Kristina Zetterlund

Publiceringsdatum: 2009-01-08

Rapportnummer: FOI-R--2698--SE

Sidor: 65

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • USA
 • Barack Obama
 • försvarspolitik
 • utrikespolitik
 • militär
 • armé
 • försvarsbudget
 • Irak
 • Afghanistan
 • privata säkerhetsföretag
 • AFRICOM

Sammanfattning

USA.s nye president Barack Obama kommer att stå inför ett antal svåra utmaningar då han intar Vita Huset i januari 2009. Förutom att han måste hantera en av de värsta finansiella kriserna sedan den stora depressionen under 1930-talet, kommer han som landets överbefälhavare att leda militära styrkor amsträngda efter år av strider i Irak och Afghanistan och i behov av att bestämma en framtida inriktning. Denna rapport redogör för ett antal centrala frågor och utvecklingstendenser som bedöms vara av vikt för den amerikanska militärens framtida roll och åtaganden och som för närvarande debatteras i Pentagon och kongressen.