Årsrapport 2008 för FoT-området Modellering och simulering

Författare:

 • Farshad Moradi

Publiceringsdatum: 2009-03-19

Rapportnummer: FOI-R--2712--SE

Sidor: 34

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • M&S
 • CGF
 • VV&A
 • modellering
 • simulering
 • omvärldsmodellering
 • mänskligt beteende
 • datorgenererade styrkor
 • validering
 • verifiering
 • nätverksbaserad M&S
 • beslutsstöd
 • dataspel
 • konceptuell modellering
 • EBAO
 • realtidssimulering

Sammanfattning

Rapporten är en sammanfattning av verksamheten inom FOI:s Forskning- och Teknikområde Modellering och Simulering (M&S) 2008. I rapporten redovisas översiktligt områdets omfattning och inriktning samt den nationella och internationella utvecklingen. Forskningsresultaten sammanfattas och genomförd verksamhet beskrivs projektvis. Forskningen inom M&S-området syftar till att stödja FM genom att utveckla och värdera teknologier, metoder och verktyg användbara inom olika typer av M&S-tillämpningar. Denna forskning har fått en tydligare fokus mot områden träning och utbildning, beslutsstöd och ledningssystem. Internationella samarbeten har ökat och insatser har gjorts för att höja M&S-kompetensen såväl allmänt som inom ett antal specifika områden.