Turkiets och Irans utrikespolitik gentemot Irak

Författare:

 • Alexander Atarodi

Publiceringsdatum: 2009-02-25

Rapportnummer: FOI-R--2723--SE

Sidor: 46

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Iran
 • Irak
 • Turkiet
 • USA
 • Kurdistan
 • utrikespolitik
 • ekonomi
 • invasion
 • PKK
 • fundamentalism
 • handel
 • Shiamuslimer
 • Sunnimuslimer
 • Kurder

Sammanfattning

Denna rapport behandlar Turkiets samt Irans politiska relationer med Irak och har som syfte att analysera ett antal centrala faktorer som påverkar den framtida utrikespolitiken gentemot Baghdad. Analysen lägger fokus på de historiska aspekterna, vilka har haft en stor påverkan på ländernas relationer sinsemellan. I det nya politiska läget, som har skapats i Irak efter den amerikanska invationen 2003, spelar de historiska faktorerna en fortsatt viktig roll. Dessutom tillkommer ekonomiska faktorer som drivkraft bakom utformningen av utrikespolitiken gentemot Irak. De viktigaste övergripande slutsatserna för Turkiet är relaterade till tre faktorer. Den första rör kurderna och deras strävan till självständighet, samt bekämpningen av PKK. Den andra faktorn är rädslan för spridningen av fundamentalism inom Turkiet. Den tredje slutsatsen handlar om att Ankara är angeläget om att etablera goda handelsförbindelser med Baghdad. Invasionen av Irak 2003 och Saddam Husseins fall har skapat nya förutsättningar för förbättrade politiska och ekonomiska relationer mellan Iran och Irak. De övergripande slutsatserna är att Iran har fått ett större inflytande över den irakiska inrikespolitiken. Kurdfrågan är viktig för Teheran, men ännu viktigare är relationerna till shiamuslimerna i söder, med vilka Iran har goda kontakter. En annan viktig slutsats är att Iran ser gynnsamma ekonomiska vinster med ökad handel med Irak. Detta har inverkan på landets utrikespolitik gentemot Irak.