AFE 3.11 reference Manual

Författare:

  • Johnny Eckerland

Publiceringsdatum: 2009-05-07

Rapportnummer: FOI-R--2738--SE

Sidor: 77

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Visualisering
  • Simulering
  • Modellering
  • Telekrig
  • Robotar

Sammanfattning

Programvaran AFE är ett försök att skapa ett generellt grafiskt användargränssnitt för simuleringsmodeller, speciellt för duellen mellan en anfallande robot och ett mål, som utför tekniska och taktiska motåtgärder. Denna rapport beskriver mjukvaran, hur den används för att köra en färdig simuleringsmodell, och hur den anpassas för att passa till en viss simuleringsmodell.