Industrial repositioning from OEM to supplier

Författare:

 • Mattias Axelson
 • Martin Lundmark

Publiceringsdatum: 2009-10-08

Rapportnummer: FOI-R--2740--SE

Sidor: 79

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • ompositionering
 • diversifiering
 • företagsstrategi
 • slutprodukttillverkare
 • flygplanstillverkning
 • kompetenser
 • underleverantör
 • leverantörskedjor
 • industriellt nätverk