Strategisk utblick 2009. Säkerhetspolitisk forsränning?

Författare:

 • Niklas (red.) Granholm
 • Johannes (red.) Malminen
 • John (red.) Rydqvist

Publiceringsdatum: 2009-04-20

Rapportnummer: FOI-R--2745--SE

Sidor: 81

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • ekonomisk kris
 • Nato
 • Norden
 • säkerhetspolitik
 • internationella försvarssatsningar
 • Arktis
 • krishantering
 • Europa
 • Ryssland
 • USA
 • kärnvapen
 • IT-krigföring
 • Asien
 • Kina
 • Korea
 • terrorism
 • Pakistan
 • energi
 • gas
 • Mellanöstern
 • Israel
 • Gaza
 • Europeiska Unionen
 • Afrika
 • Afrikanska Unionen
 • Internationella fredsfrämjande insatser

Sammanfattning

Syftet med studien - Strategisk utblick 2009 - är att bidra till den säkerhetspolitiska och strategiska diskussionen i Sverige.Studien är framåtblickande och uppmärksammar trender och möjliga konsekvenser på en rad geografiska och tematiska områden. Enskilt och tillsammans ger bidragen en rad olika perspektiv på viktiga utvecklingstendenser, som kan komma att förändra och påverka Sveriges säkerhetspolitiska och strategiska sammanhang. De 18 olika bidragen i denna studie indikerar en stark internationell dynamik på i stort sett alla områden. Förändringstakten i de internationella förhållandena visar tydliga tecken på att öka igen.Det är ännu för tidigt att avgöra om den snabba förändringstakten som bidragen visar på är ett tecken på ett förestående globalt systemskifte. Vad som dock är klart är att det svenska politiska och administrativa systemet står inför stora utmaningar. Politisk, ekonomisk och militär dynamik utvecklas ofta parallellt och oberoende av varandra. Men ibland sammanfaller de och driver snabbt fram en ny och oväntad utvecklingsriktning. Sverige måste vara berett att bevaka och analysera ett stort antal sakområden enskilt och i skiftande kombinationer. Sverige måste också vara berett att med tillgängliga resurser agera ensamt och i koalition. Utmaningar kommer ibland att behöva hanteras med kort varsel. Detta är ett bidrag för att bättre förstå hur dessa utmaningar kan se ut.