A Stochastic Multihop Network Model

Författare:

  • Jimmi Grönkvist
  • Anders Hansson

Publiceringsdatum: 2009-08-25

Rapportnummer: FOI-R--2751--SE

Sidor: 17

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • ad hoc-nät
  • fördröjning
  • markovmodell
  • flerhopp
  • ruttlängd

Sammanfattning

Flerhoppsnät används för att erhålla yttäckning och robusthet genom att reläa meddelanden via mellanliggande noder. Mobila taktiska ad hoc-nät använder flerhoppsteknik för att fungera oberoende av fast infrastruktur. Denna rapport beskriver en grundläggande stokastisk simuleringsmodell för trafikflödet genom ett ad hoc-nät. Huvudidén är att modellera en flerhoppsväg genom ad hocnätet som en enkel länk utan att behöva ta hänsyn till nätprotokollens interna funktionalitet eller nodernas egenskaper, så som mobilitet, routingmetod eller trafiktyp. Det primära användningsområdet för modellen är nät-av-nätsimuleringar och utvärderingar av applikationer för ad hoc-nät.