Improving broadcast efficiency in Ad Hoc networks using network coding

Författare:

  • Wanning Zhu
  • Anders Hansson

Publiceringsdatum: 2009-08-25

Rapportnummer: FOI-R--2753--SE

Sidor: 31

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • ad hoc-nät
  • nätkodning
  • OLSR
  • MPR
  • Multipoint relay flooding

Sammanfattning

Nätkoding är en relativt ny teknik med potential att minska behovet av nätverksresuser. Med nätkodning kan mellanliggande noder vidarebefordra linjärkombinationer av tidigare mottagna paket. Vi behandlar i denna rapport broadcast-trafik i taktiska ad hoc-nät med fordonsburna radionoder. Taktisk kommunikation kan vara nödvändig i områden utan tillgång till fasta eller transportabla basstationer, vilket medför att mobila ad hoc-nät måste användas. Utan upphöjda noder i ad hoc-nätet blir datatakten på länkarna låg och nätverksresurserna måste uttnyttjas effektivt. Broadcast-trafik (en-till-alla) är en viktig trafiktyp för mobil taktisk kommunikation. Multipoint relay flooding är en känd teknik för effektiv hantering av sådan trafik. Därför är det intressant att utvärdera om nätkodning ytterligare kan minska antalet sändningar som behövs för att nå alla noder i nätet med multipoint relay flooding. I den här rapporten visar vi att detta är möjligt. Vi undersöker också hur nätkodningen beror av topologin i nätet. Rapporten baseras på Wanning Zhus Examensarbete, "Multipoint Relay Flooding - Network Coding Improvements", KTH 2009.