Numerical Simulation of Store Separation for Quasi-Steady Flow

Författare:

  • Torsten Berglind

Publiceringsdatum: 2009-07-07

Rapportnummer: FOI-R--2761--SE

Sidor: 58

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • lastfällning
  • vapenschakt
  • instationär strömning
  • stelkroppsmodell

Sammanfattning

Sammanfattning med FoT25-projektet "Studier av inre vapenutrymme" har varit att bygga upp kunskap om effekter av instationär ströming av flygprestanda, på vapenschakt och på separationsbanor. Ett av de långsiktiga delmålen är att kunna prediktera fallbanor för laster från vapenschakt vilket oftast innebär instaionära strömningsförhållanden. I denna rapport beskrivs en metod att göra kvasistationära beräkningar för separation av extern last. Ett integrerat system för simulering av separationsförlopp med strömingslösaren Edge har utvecklats. Beräkningar av kvasistationär strömning har kopplats till en flygmekanisk modell och den relativa rörelsen mellan flygplan och last har avbildats med en sekvens av deformerade och omgenererade nät. Den flygmekaniska modellen består av ekvationssystemet för en stelkroppsrörelse som löses med ett 5:e ordningens Runge-Kutta-schema. Den flygmekaniska modellen verifierades mot analytiska testfall och befanns ge mer än tillräcklig noggrannhet för typiska separationsbanor. För att validera implementationen av systemet för vapenseparationsbanor, beräknades ett AGARD-fall för separation av extern last. En fenförsedd missil separerades från en generisk vinge-sting-pylon-konfiguration med hjälp av en ERU(Eject Release Unit). Beräknad separationsbana och attiotydvinklar stämmer bra med experiment.