The Collision of Liberation and Post-Liberation Politics within SADC. A study on SADC and the Zimbabwean Crisis

Författare:

 • Eldridge Adolfo

Publiceringsdatum: 2009-06-18

Rapportnummer: FOI-R--2770--SE

Sidor: 57

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Afrika
 • afrikansk säkerhet
 • fred och säkerhet
 • AU
 • SADC
 • Southern Africa Development Community
 • APSA
 • den afrikanska arkitekturen för fred och säkerhet
 • SADCBRIG
 • Zimbabwe
 • befrielserörelsen
 • södra Afrika

Sammanfattning

På uppdrag av Försvarsdepartementet har Afrikagruppen vid FOI under 2009 genomfört en serie av studier relaterade till till södra Afrika. Denna rapport ingår i serien, och fokuserar på hur befrielserörelsementaliteten fortfarande präglar södra Afrika och hur den har påverkat SADC som organisation vad gäller dess hantering av Zimbabwe-krisen. Rapporten ger en inblick i varför SADC-länderna har antagit en politisk linje som innebär tyst diplomati gentemot Robert Mugabe och hans parti ZANU PF. Den undersöker vidare hur denna mentalitet, som härstammar från befrielserörelsetiden, ställer krav på och ibland skapar problem för SADC-länderna i dagens politik, till exempel vad gäller frågan om Afrikansk solidaritet eller om nationalism och omfördelning av resurser. Rapporten belyser också aktuella spänningar mellan den partipolitik som bygger på befrielserörelsen och en Marxistisk övertygelse, och de nya partiernas väg mot flerpartidemokrati. Rapporten avslutar med att lyfta fram en rad områden där det finns behov av insatser och stöd för att bygga och stärka ett demokratiskt förhållningssätt i SADC-regionen.