Blue Berets Under the Red Flag. China in the Peacekeeping System

Författare:

  • Jerker Hellström

Publiceringsdatum: 2009-06-12

Rapportnummer: FOI-R--2772--SE

Sidor: 72

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Kina
  • Afrika
  • USA
  • Förenta Nationerna
  • Taiwan
  • fredsbevarande insatser
  • suveränitets- och ickeinblandningsprinciper

Sammanfattning

Trots att Kina varit en av de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd sedan 1971, är landet en relativt ny aktör i FN:s fredsbevarande insatser. Under sina första tio år som FN-medlemsland förhöll sig Kina skeptiskt till fredsoperationer och avstod från att delta omröstningar i Säkerhetsrådet om FNinsatser förrän på 1980-talet. Kina kom då att utveckla en mer pragmatisk och mindre ideologisk attityd gentemot FN, och började spela en alltmer aktiv roll i säkerhetsfrågor. De första kinesiska FN-observatörerna sändes ut i början av 1990-talet, men det är under de senaste åren som den stora förändringen har skett: mellan år 2000 och 2009 har antalet kinesiska deltagare i FN-styrkorna ökat från knappt 100 till över 2 000. Denna studie belyser de politiska, strategiska och ekonomiska faktorer som ligger till grund för Kinas ökade stöd för FN:s fredsbevarande insatser samt undersöker hur dessa omständigheter kan komma att påverka den framtida utvecklingen.