Design av utvärdering för PRT Mazar-e-Sharif

Författare:

 • Jan Frelin
 • Markus Derblom
 • Katrin Lindén
 • Claes Nilsson
 • Johan Tejpar

Publiceringsdatum: 2009-09-15

Rapportnummer: FOI-R--2802--SE

Sidor: 90

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • fredsfrämjande
 • COIN
 • Afghanistan
 • PRT
 • Mazar-e-Sharif
 • utvärdering
 • kvalitativ
 • kvantitativ
 • ISAF
 • konfliktanalys
 • förändringsteori

Sammanfattning

I rapporten redovisas en design för att utvärdera det svenska bidraget till den militära insatsen i Afghanistan, det s.k. provinsiella rekonstruktionsteamet (PRT) i Mazar-e-Sharif i Balkh i norra Afghanistan. Grunden för designen är dels OECD:s metod för utvärdering av fredsfrämjande insatser, dels Michael Pattons tankar om s.k. nyttobaserad utvärdering. Utvärderingen kommer att genomföras i tre steg: skrivbordsstudie, fältstudie och syntes. Denna rapport avslutar det första steget. I rapporten redovisas också en första preliminär konfliktanalys för Afghanistan, samt en tentativ förändringsteori för Natos och Sveriges militära närvaro i Afghanistan.