Behålla, uppgradera eller investera?

Författare:

  • Maria Hedvall

Publiceringsdatum: 2009-09-28

Rapportnummer: FOI-R--2812--SE

Sidor: 47

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • alternativkostnad
  • nytta
  • flexibilitet
  • försvar

Sammanfattning

År 2008 inleddes ett arbete med att utveckla en metod för att kostnadsanalysera investeringsförslag i studier. Betoningen låg på att ta fram en metod för att identifiera kostnadsdrivare, det vill säga åtgärder som orsakar stora utbetalningar. År 2009 utvidgades arbetet till en metod för att identifiera och prissätta kostnadsdrivarna för vissa givna alternativ samt värdera dessa alternativ. Arbetet har gjorts i anknytning till studion "ISTAR i Luftarenan, LUFT 070801S" (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance). De alternativ som har jämförts är att behålla JAS 39 Gripens nuvarande radar PS-05/A; att uppgradera PS-05/A respektive att investera i ny radar av ASEA-teknik. Under arbetets gång ändrades förutsättningarna: vikten av att beakta nytta blev uppenbar. I brist på möjlighet att operationalisera nytta har alternativens viktigaste egenskaper lyfts fram: prestanda, utvecklingspotential och taktisk påverkan har beskrivits veralt som motvikt till de rena kostnadsberäkningarna.