Broadcast in Multirate Ad Hoc Networks

Författare:

 • Jacob Löfvenberg
 • Jimmi Grönkvist
 • Anders Hansson

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2821--SE

Sidor: 14

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • ad
 • hoc-nät
 • MPR
 • broadcast
 • multicast
 • adaptiv
 • datatakt
 • multipla
 • datatakter

Sammanfattning

Transmissionstiden på en enskild radiolänk minskar med ökande datatakt. I ett broadcastsammanhang i ett helt ad hoc-radionät är detta inte nödvändigtvis fallet, eftersom antalet vidaresändningar som behövs kan väsa med ökande datatakt på grund av minskad räckvidd. Ofta finns en icketrivial, optimal datatakt. Vi har studerat problemet att optimera den totala tiden som behövs för att skicka ett meddelande som broadcast i ett ad hoc-radionät under antagandet att datatakt kan bytas mot räckvidd.We har gjort en teoretisk analys och funnit optimala datatakter, givet ett antal modellantaganden. Baserat på dessa fynd har vi föreslagit en algoritm för att välja datatakt och jämfört den med några andra sådana algoritmer under realistiska antaganden om nödvändiga kommunikationsparametrar. Vi fann att den föreslagna algoritmen ger bra prestanda i de flesta fall, samtidigt som den är väl lämpad för att användas i en distribuerad miljö.