To Have and Have Not. A Study on the North African Regional Capability

Författare:

  • Karl Sörenson
  • Nima Damidez

Publiceringsdatum: 2010-01-29

Rapportnummer: FOI-R--2830--SE

Sidor: 50

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Nordafrika
  • African Standby Force
  • Afrikansk freds- och säkerhetsarkitektur
  • Regional Economic Community

Sammanfattning

Nordafrika har historiskt sett haft svårt att samarbeta, ekonomiskt, politiskt och militärt. Upprättandet av North African Regional Capability (NARC) som regionens bidrag till African Standby Forces (ASF) är därför en milstolpe för samarbete i Maghreb-regionen. Men för att NARC ska bli effektivt krävs det mer än en formell organisation, NARC måste väsentligt öka sina ansträngningar för att bli operativt. NARC skulle därför kunna bli en organisation som börjar överbrygga politiska olikheter i regionen i stort. De nordafrikanska länderna har redan gemensamma säkerhetspolitiska mål att arbeta mot så som terrorism, smuggling, trafficking och väpnade konflikter i sin geografiska närhet. En effektiv utveckling av NARC skulle därtill innebära en viktig kapacitetssökning för ASP då Nordafrika är kontinentens militärt starkaste. Konflikten mellan Marocko och Västsahara fortsätter dock att förhindra regionens potential till politiskt samarbete. Ett starkare samarbete mellan Maghreb-regionen och organisationer som EU och Nato kring försvars- och säkerhetsfrågor skulle därför kunna visa sig viktigt för en fortsatt utveckling av Nordafrikas samarbetsförmåga.