En samhällsanalys av Stockholm- Arlanda Airport - Flygplatsens inverkan på Stockholmsregionen och Sverige

Författare:

  • Sara Bandstein
  • Ann-Sofie Stenérus
  • Nicolas Espinoza

Publiceringsdatum: 2009-12-16

Rapportnummer: FOI-R--2845--SE

Sidor: 120

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

På senare tid har miljöhot, global uppvärmning och naturkatastrofer tillägnats allt större uppmärksamhet i den samhälliga debatten och inte minst flygets påverkan på miljön har kommit att få stort utrymme. Samtidigt är flyget det enda transportslag som effektivt knyter samman världens länder och städer. Det finns inget annat transportslag som kan frakta varor och människor till världens alla hörn på samma korta tid och utan flygtrafik hade dagens globaliserade värld inte varit möjlig. Flygets miljöeffekter har diskuterats intensivt under senare år och flera åtgärder för att minska de negativa effekterna av flyg har påbörjats. Flygets inverkan på den ekonomiska utvecklingen eller dess betydelse för att människor ska kunna hälsa på släkt och vänner eller uppleva nya kulturer har inte diskuterats i samma utsträckning. I den här rapporten diskuteras flera av dessa övriga aspekter av flygresande.