Dynamisk Tjänstebaserat Ramverk för Opportunistiska Sensorer och Sensornätverk (TOppS), Slutrapport

Författare:

 • Marianela Garcia Lozano
 • Pontus Hörling
 • Farshad Moradi
 • Peter Sigray
 • Edward Tjörnhammar

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2860--SE

Sidor: 48

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • SOA
 • opportunistisk
 • sensor plug-and-play
 • sensorsjälvregistrering
 • informationstjänster
 • sensorplanering

Sammanfattning

Detta är slutrapporten för projektet TOppS - Dynamiskt Tjänstebaserat Ramverk för Opportunistiska Sensorer och Sensornätverk. Projektet har genomförts som en strategisk forskningskärna på FOI under åren 2007 - 2009. TOppS uppgift har varit att ta fram en arkitektur och en prototyp till ett tjänstebaserat ramverk där heterogena sensorer kan ansluta sig och göras åtkomliga som informationstj änster för operatörer i ledningssystem. TOppS vision, liksom liknande initiativ i omvärlden, beskrivs. En arkitektur för att möjliggöra denna idé har tagits fram liksom en prototypimplementation vilket beskrivs i eget kapitel. Samarbeten som projektet har varit inblandat i beskrivs även, liksom två publikationer vilka producerats inom TOppS projektet. Projektet har även nansierat fyra examensarbeten inom området, vilka omnämns kort. Sammanfattningsvis avslutas rapporten med ett kapitel inneh ållandes en diskussion kring utmaningar och vinster med TOppS samt de erhållna resultaten.