MSI-värdering för systemutveckling, uppdragsträning, övningar och internationella insatser. Projektverksamhet 2009

Författare:

 • Martin Castor
 • Jonathan Borgvall
 • Staffan Nählinder

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2872--SE

Sidor: 22

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • mänskliga faktorn
 • human perspektiv
 • mänsklig effektivitet
 • människa system interaktion
 • MSI
 • träning
 • prestation
 • mental arbetsbelastning
 • simulator
 • systemutveckling
 • utvärdering
 • metod
 • värdering beteendevetenskap

Sammanfattning

Rapporten beskriver verksamheten under 2009 för projektet "MSI-värdering för systemutveckling, uppdragsträning, övningar och internationella insatser". Projektet är ett metodutvecklingsprojekt där aktiviteterna kretsar kring utvecklingen av mätmetoder. Dessa mätmetoder ger Försvarsmakten förmågan att värdera centrala humanrelaterade koncept som tex träningsvärde, prestation, mental arbetsbelastning osv. Verksamheten i projektet bedrivs i mycket stor utsträckning inom ramen för två samarbetsavtal med US Air Force Research Lab (AFRL).