Analys av multi/hyperspektrala bilder - framsteg och resultat

Författare:

  • Jörgen Ahlberg
  • Mikael Lundberg
  • Joakim Rydell

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2895--SE

Sidor: 31

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • hyperspektral
  • multispektral
  • bildbehandling
  • registrering
  • mosaik
  • informationsteori
  • atmosfärskorrektion

Sammanfattning

Rapporten beskriver tre olika bildbehandlingsmetoder för tre olika ändamål. Alla tre är nödvändiga för att designa sensorsystem för att uppnå den eftertraktade förmågan att kunna spana mot ett område och detektera avvikelser, förändringar samt specifika spektrala signaturer (material). Den första metoden handlar om registrering eller samkalibrering, det vill säga att hitta den rumsliga transformationen mellan två bilder som visar (ungefär) samma område. Korrekt registrering är en förutsättning för förändringsdetektion, mosaikbildning, bildfusion och superupplösning. Den beskrivna metoden tar avstamp i kända metoder och anpassar dem till militära behov. Den andra metoden handlar om atmosfärskorrektion för att kunna studera spektrala signaturer hos de mål man spanar mot. Atmosfärskorrektion är en förutsättning för att kunna detektera specifika signaturer eller klassa pixlar efter material. Den tredje metoden är en informationsteoretisk metod för sensorpre- standavärdering och avser att ge ett användbart mått obereonde av detektionsmetod.