Slutrapport: Sprängmedelsdetektion mha kiselkarbidtransitorer

Författare:

  • Anna Pohl
  • Robert Björklund
  • Anita Lloyd Spetz
  • Erik Holmgren
  • Rune Berglind

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2905--SE

Sidor: 15

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • sprängämnen
  • detektion
  • sensor
  • kiselkarbid
  • SiC

Sammanfattning

Projektet är en strategisk forskningskärna och ett samarbete med Professor Anita Lloyd Spetz grupp vid Linköpings Universitet. I projektet studerar om man kan använda en sensor som består av en transistor av kiselkarbid (SiC) för att detektera sprängmedel. Sensorn har utvecklats tillsammans med bland annat bilindustrin (VOLVO) för att detektera ämnen i dieselavgaser. Den har nyligen kommersialiserats av SenSiC AB, ett spin off företag från Prof Lloyd Spetz grupp. Eftersom leveransen av sensorer blev försenad gjordes en del av mätningarna med konkurrentens (FIS Inc.) sensorer (metalloxid sensorer). Sensorn testades på DNT (dinitrotoluen) som är en biprodukt till TNT (trotyl) Slutsatserna är följande: Sensorn reagerar på DNT Känsligheten för sensorn är ca ppb (part per billion) vilket innebär att en hundnos är ca en miljon gånger känsligare. Metoden lämpar sig därför inte för att använda för minletning direkt i fält, däremot kan man tänka sig en tillämpning i slutna utrymmen tex containrar eller bilar. Metoden visar på selektivitet, men ytterligare arbete behövs innan man kan betrakta metoden som selektiv.