Reformera eller vända om? NATO:s fortsatta transformering och dess betydelse för Sverige

Författare:

 • Madelene Lindström
 • Fredrik Lindvall

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2920--SE

Sidor: 125

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • NATO
 • transformering
 • franskt återinträde
 • utvidgning
 • partnerskap
 • NRF
 • missilförsvar
 • PFF
 • Sverige

Sammanfattning

NATO firade sitt 60-årsjubileum samtidigt som flera av alliansens huvuduppgifter kanske var mer omdebatterade än någonsin tidigare. Alliansen är mitt inne i en process för att ta fram ett nytt strategiskt koncept som ska beskriva vad NATO är och vad NATO ska göra. Högt på agendan står balansen mellan insatser långt borta och förmågan att skapa säkerhet inom det egna territoriet. Erfarenheter från både Georgienkriget och missionen i Afghanistan är viktiga. Därför påverkas NATO på insidan av en ny reforminriktad generalsekreterare och ett återintegrerat Frankrike. Slutligen har alliansen flera militära frågor att behandla, t.ex. hur man ska upprätta ett trovärdigt försvar enligt solidaritetsklausulen i artikel V. Studien fokuserar på hur NATO:s transformeringsagenda utvecklas och hur detta påverkar europeisk säkerhet och Sverige. Utgående från alliansens arbete med sitt strategiska koncept fördjupas analysen inom sex områden. Inom NATO:s politiska transformering behandlas det nya interna ledarskapet, det franska återinträdet samt utvidgningen av alliansen. Inom alliansens militära transformering uppmärksammas kollektivt självförsvar, snabbinsatsstyrkan NRF och ledningsfrågor samt missilförsvar. Rapporten är en av flera från FOI som behandlar NATO. Den närmast föregående rapporten var "The Future Direction of NATO" (FOI-R--2491--SE, mars 2008).