Simulation as a means of providing input data to the Collaborative Synchronization Management Tool (CSMT)

Författare:

  • Frida Harrysson

Publiceringsdatum: 2010-03-15

Rapportnummer: FOI-R--2932--SE

Sidor: 46

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Modellering
  • och
  • simulering
  • CSMT
  • CIM
  • plan
  • aktivitet
  • aktörsförhållanden
  • aktörsstyrka

Sammanfattning

Analysverktyget Collaborative Synchronization Management Tool (CSMT) används för genomförande av morfologiska och statistiska analyser av planer. CSMT består av en så kallad cross-impactmatris (CIM) - en matris där förhållanden mellan de olika aktiviteterna i en plan åskådliggörs i form av matrisens värden. Detta examensarbete undersöker möjligheten och värdet av att använda modellering och simulering som en alternativ genereringsmetod av CIM-värden. Fördel med den redovisade metoden är att den ökar spårbarheten i resultaten och begränsar subjektiviteten i jämförelse med manuell hantering av indata. Därtill är genereringsmetoden väsentligt mindre tidskrävande när modellerna väl är byggda. Utmaningar såsom att avgöra modellernas detaljnivå samt att bestämma ett passande fallscenario måste överkommas för att mer definitiva slutsatser ska kunna dras. Resultaten har dock gett positiva indikationer om användbarheten hos denna metod för generering av CIM-värden.