Yemen in Crisis - Consequences for the Horn of Africa

Författare:

  • Alexander Atarodi

Publiceringsdatum: 2010-03-15

Rapportnummer: FOI-R--2968--SE

Sidor: 56

Skriven på: Engelska

Sammanfattning

Jemen firar 20-årsjubileum av landets återförening 2010. Det kommer dock inte att vara mycket till firande. Jemen, som är en av världens äldsta civilationer, genomgår stora svårigheter och har en osäker framtid framför sig. Delar av problemen utgörs av en separatiströrelse i söder, Houthirebeller i norr och eskalerande aktiviteter av al-Qaida. Jemen är dessutom det fattigaste landet i arabvärlden samt en tillflyktsort för islamistiska jihadgrupper. Dessa faktorer tillsammans har försvagat Jemen och lett till försämrad säkerhet i landet. För närvarande har Jemen flera allvarliga problem såsom vapensmuggling, människosmuggling, piratveerksamhet och terrorism. Detta är delvis resultatet av statens bristande kontroll över det egna territoriet. Desutom har den dåliga ekonomiska utvecklingen lett till uppkomsten av en krigsekonomi där olika aktörer berikar sig genom illegal verksamhet. Denna rapport, som är skriven under januari och februari 2010, kommer att diskutera några av de akuta utmaningar som Jemen står för. Ett antal slutsatser är dragna i denna rapport. En slutsats är att Jemen inte är en havererad stat, åtminstone inte för tillfället. Dock försämras nivån på det politiska, sociala och ekonomiska systemet kontinuerligt. Om den negativa trenden inte bryts inom kort, kommer Jemen troligtvis att följa samma öde som Somalia på andra sidan Mandabsundet. Om Jemen fallerar som stat, kommer det att leda till fortsatt instabilitet och en ökning av illegala aktiviteter samt terrorverksamhet. Detta skulle innebära omfattande konsekvenser för länderna kring Afrikas horn. En annan slutsats som dragits är att Jemen behöver internationellt stöd (politiskt och ekonomiskt)för att bekämpa problemen med den krisdrabbade ekonomin och den utbredda fattigdomen samt stimulera en ekonomisk utveckling som förbättrar livssituationen för den snabbt växande befolkningen.