India: A Defence and Security Primer

Författare:

  • Alexander Atarodi
  • Eva Dalberg
  • Jerker Hellström
  • Lars Höstbeck
  • John Rydqvist

Publiceringsdatum: 2010-06-18

Rapportnummer: FOI-R--2983--SE

Sidor: 84

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Indien
  • Pakistan
  • Kina
  • försvarsutgifter
  • försvarsindustri

Sammanfattning

Att Indien har tagit steget in i det 20:e århundradet med styrka får stora konsekvenser. Efter att länge ha ansetts vara ett land med begränsad global konkurrenskraft, delvis oförmöget att föda sitt eget folk, är Indien nu på god väg att bli en av världens största ekonomier, med en konkurrenskraftig serviceindustri. Men trots utvecklingen kvarstår stora delar av det gamla Indien. Rapporten beskriver Indien säkerhets- och försvarssektor med fokus på förnyelse och kontinuitet. Indien har ett antal allvarliga inrikespolitiska säkerhetsproblem. Terrorismen och det etniska våldet pekar på den minoritetsproblematik landet brottas med. Pakistan har sedan delningen varit ett dimensionerande militärt hot och fortsätter att vara det. Men Pakistan utgör inte ett existentiellt militärt hot. Kina, däremot, är den regionala utmanare som på sikt utgör det allvarligaste hotet mot Indien. Indien tillhör de 10 länder i världen som har högst försvarsutgifter och är den tredje största importören av militär hårdvara. 70 procent av den indiska vapenarsenalen är importerad. Till år 2022 kan import komma att fördubblas i pengar räknat. Indien har som mål att utveckla den inhemsk försvarsindustri. Det görs genom att öka utgifterna för försvarsforskning och utveckling (FoU). 2001öppnade Indien den monopolitistiska statsägda försvarsindustrin för privata aktörer. Indiens senaste Försvarsupphandlingsförfarande (DPP 2009) uppmuntrar inhemska företag att lägga flera offerter samt att etablera "joint ventures" med utländska företag. Därför blir den privata försvarsindustrin viktigare i framtiden.