Tenth International Symposium on Protection Against chemical and Biological Warfare Agents, Stockholm, Sweden, 8-11 June, 2010 : abstracts

Författare:

  • Organisationskommittén

Publiceringsdatum: 2010-06-24

Rapportnummer: FOI-R--2985--SE

Sidor: 228

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Kemiska stridsmedel
  • biologiska stridsmedel
  • kroppsskydd och filter
  • indikering
  • medicinska motmedel
  • sanering

Sammanfattning

Rapporten innehåller sammandrag av föredrag och posterpresentationer från det tionde internationella symposiet över temat Skydd mot kemiska och biologiska stridsmedel, Stockholm, 8-11 juni, 2010. Sammandragen är samlade under ämnesområdena indikering av kemiska stridsmedel, krishantering CBRN, indikering och identifiering av biologiska stridsmedel, kroppsskydd, filter och andningsskydd, medicinska motmedel mot biologiska stridsmedel, sanering, teknisk utveckling, medicinska motmedel mot kemiska stridsmedel, CBRN-terrorism, industriella strategier, nationella CBRN-tillämpningar, diagnostik och prioriteing av skadade/riskbedömningar, blandade prover och rättsliga analyser samt standards och utrustning vid internationella operationer.