DUCAS Pre-Trials

Författare:

  • Jörgen Ahlberg
  • Torbjörn Skauli
  • Thomas Svensson

Publiceringsdatum: 2010-10-27

Rapportnummer: FOI-R--3042--SE

Sidor: 13

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Fältförsök
  • fjärranalys
  • spaning
  • hyperspektral
  • elektro-optiska sensorer.

Sammanfattning

DUCAS, Detection in Urban scenario with Combined Airborne Sensor, är ett EDA-projekt finansierat av de sju deltaganade länderna. DUCAS-konsortiet planerar att genomföra ett store fältförsök i Zeebrugge, Belgien, under sommaren 2011. Eftersom fältförsöket kommer att vara omfattande, med sensorer, data och databehandling distribuerat över flera länder, är en för-försöksövning planerad, huvudsakligen i form av datadistribution och distribuerad databehandling. Syftet med för-försöket är att öva och verifiera datadelnings och databehandlingsförmågor, för att på så vis identifiera eventuella kritiska problem i god tid innan det större fältförsöket. Denna rapport beskriver status för för-försöken i september 2010.