Patchwork for Peace? Capabilities for Peace and Security in Eastern Africa

Författare:

 • Cecilia Hull Wiklund
 • Emma Skeppström
 • Karl Sörenson

Publiceringsdatum: 2011-03-10

Rapportnummer: FOI-R--3048--SE

Sidor: 78

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • östafrika
 • östra Afrika
 • IGAD
 • EAC
 • EASF
 • EASBRIG
 • EASBRICOM
 • EAPSM
 • Etiopien
 • Somalia
 • Kenya
 • IGGLR
 • African Standby Force
 • Afrikansk fred och säkerhet
 • Afrikanska Unionen
 • Fredsfrämjande insatser
 • Afrika

Sammanfattning

Östra Afrika förknippas ofta med konflikt och osäkerhet. samtidigt finns det flera initiativ i regionen som försöker ena de östafrikanska staterna i gemensamma ansträngningarför att främja fred och säkerhet. Denna rapport ger en översikt över dessa regionala multilaterala ansatser. Den förklarar också den politiska dynamiken som ligger till grund för förutsättningarna för fred och säkerhet i regionen, så väl som inom den bredare afrikanska freds- och säkerhetsarkitekturen (APSA). Rapporten är en av delstudierna i en större serie kring de framväxande regionala mekanismerna i Afrika med fokus på fred och säkerhet.