Russia's Nuclear Energy Expansion

Författare:

  • Susanne Oxenstierna

Publiceringsdatum: 2010-12-17

Rapportnummer: FOI-R--3049--SE

Sidor: 78

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Ryssland
  • energi
  • kärnkraft
  • elektricitet
  • uran
  • anrikning

Sammanfattning

Ryssland är en internationell aktör på kärnkraftsområdet, vilket gjort det angeläget att undersöka vad den pågående expansionen inom detta område har för inhemska och internationella effekter. Studien ger en översikt av nuläget inom rysk kärnkraft och utvecklingsplanerna fram till 2030. Vid sidan av denna beskrivning undersöker studien följande frågeställningar: ? Vilken roll spelar kärnkraften i inhemsk och utländsk efterfrågan på ryska energiresurser? ? Vilka är resursrestriktionerna i kärnkraftsutvecklingen? ? Är Ryssland på väg att bli en civil kärnkraftssupermakt? ? Vilka är effekterna på säkerhet och spridning av mer kärnkraft i Ryssland? Studien visar att kärnkraft kommer att spela en allt större roll i den ryska energiförsörjningen, men gas och kol kommer fortfarande vara de viktigaste bränslena i el-genereringen fram till 2030. Kärnkraften är speciellt viktig för elförsörjningen i Europeiska Ryssland och för att man ska kunna frigöra mer gas för export. Rysslands exporterar kärnkraftverk till bl a Indien, Iran, Kina och Turkiet där man varit framgångsrik i att få kontrakt i konkurrens med västliga tillverkare. Ett tiotal kärnkraftverk är kontrakterade och Ryssland förhandlar 2010 om ytterligare lika många. Ryssland försörjer alla de kärnkraftverk man har byggt utomlands med bränsle och tar även tillbaka det använda kärnbränslet för förvaring och återvinning. Anrikningsteknologi och anrikningsanläggningar, kan användas i militärt syfte, och genom att erbjuda färdigt kärnbränsle och återvinning minskar Ryssland spridningsriskerna. Ryssland har ansenliga urantillgångar i form av naturligt uran, stora lager av låg-anrikat och hög-anrikat uran och exporterar kärnbränsle över hela världen. Ryssland har också visat stort intresse för att köpa urangruvor och uran utomlands. Kärnkraftsindustrin har en hel del kapacitetsproblem, vilket kommer att orsaka förseningar, men det är sannolikt att dessa problem kommer att lösas under det närmaste decenniet.