Russia´s Nuclear Energy Expansion.

Författare: Susanne Oxenstierna
Ort: Stockholm
Sidor: 78
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-12-17
Rapportnummer: FOI-R--3049--SE
Nyckelord: Ryssland, energi, kärnkraft, elektricitet, uran, anrikning
Keywords: Russia, nuclear power, nuclear reactor, nuclear fuel cycle, uranium
Sammanfattning: Ryssland är en internationell aktör på kärnkraftsområdet, vilket gjort det angeläget att undersöka vad den pågående expansionen inom detta område har för inhemska och internationella effekter. Studien ger en översikt av nuläget inom rysk kärnkraft och utvecklingsplanerna fram till 2030. Vid sidan av denna beskrivning undersöker studien följande frågeställningar: ? Vilken roll spelar kärnkraften i inhemsk och utländsk efterfrågan på ryska energiresurser? ? Vilka är resursrestriktionerna i kärnkraftsutvecklingen? ? Är Ryssland på väg att bli en civil kärnkraftssupermakt? ? Vilka är effekterna på säkerhet och spridning av mer kärnkraft i Ryssland? Studien visar att kärnkraft kommer att spela en allt större roll i den ryska energiförsörjningen, men gas och kol kommer fortfarande vara de viktigaste bränslena i el-genereringen fram till 2030. Kärnkraften är speciellt viktig för elförsörjningen i Europeiska Ryssland och för att man ska kunna frigöra mer gas för export. Rysslands exporterar kärnkraftverk till bl a Indien, Iran, Kina och Turkiet där man varit framgångsrik i att få kontrakt i konkurrens med västliga tillverkare. Ett tiotal kärnkraftverk är kontrakterade och Ryssland förhandlar 2010 om ytterligare lika många. Ryssland försörjer alla de kärnkraftverk man har byggt utomlands med bränsle och tar även tillbaka det använda kärnbränslet för förvaring och återvinning. Anrikningsteknologi och anrikningsanläggningar, kan användas i militärt syfte, och genom att erbjuda färdigt kärnbränsle och återvinning minskar Ryssland spridningsriskerna. Ryssland har ansenliga urantillgångar i form av naturligt uran, stora lager av låg-anrikat och hög-anrikat uran och exporterar kärnbränsle över hela världen. Ryssland har också visat stort intresse för att köpa urangruvor och uran utomlands. Kärnkraftsindustrin har en hel del kapacitetsproblem, vilket kommer att orsaka förseningar, men det är sannolikt att dessa problem kommer att lösas under det närmaste decenniet.
Abstract: The main purpose of this study is to provide an overview of the situation in the Russian civil nuclear energy industry in 2010 and the plans for the future up to 2030. This includes both the development of nuclear power plants at home and abroad and the Russian management of the nuclear fuel. Beside this descriptive purpose, the central issues that the study investigates are: ? What role does nuclear power play in domestic and foreign demand on Russia's energy resources? ? What are the resource constraints on the development of Russia's energy sector in general and of the nuclear energy sector specifically? ? Are the present expansion plans realistic and is Russia on the way to becoming a 'nuclear energy superpower'? ? What are the security implications of more nuclear power in Russia? The results of the study are that nuclear power will play an increasing role in domestic electricity generation which will enable Russia increasingly to replace gas, which can be exported, with nuclear power at home. Russia is already a strong player in the nuclear export markets where it is constructing or negotiating contracts for about 20 reactors in competition with Western companies. Russia has almost half of the world's uranium enrichment facilities and is able to provide clients with nuclear fuel made from natural uranium, weapons-grade uranium, or spent fuel. Russia controls the fuel cycle of the nuclear plants that it exports, that is, it provides the fuel and repatriates it. In addition, the Russian state nuclear corporation Rosatom is buying stakes in uranium mines all over the world, which indicates that Russia intends to be a strong provider of the fuel for nuclear energy also in the future. The timetable of the present expansion plans is probably over-optimistic, but capacity problems and manning problems in the nuclear industry will most likely be overcome during the next decade.