En översikt över IT-säkerhetsforskning i Sverige november 2010

Författare:

  • Jacob Löfvenberg

Publiceringsdatum: 2011-01-03

Rapportnummer: FOI-R--3069--SE

Sidor: 17

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • IT-säkerhet
  • informationssäkerhet
  • forskning

Sammanfattning

En översikt över aktuell IT-säkerhetsforskning i Sverige presenteras. Översikten har sammanställts genom telefonintervjuer och några redan existerande, liknande översikter. Huvudfokus har legat på universitetsanknuten forskning, men några institut har också tagits med.