ECOWAS Capabilities in Peace and Security. A scoping study of progress and challenges

Författare:

  • Camilla Elowson
  • Justin MacDermott

Publiceringsdatum: 2010-12-20

Rapportnummer: FOI-R--3114--SE

Sidor: 77

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • ECOWAS
  • Regional Economic Communities (REC)
  • Standby Force (ESF)
  • African Standby Force (ASF)
  • Afrikanska Fred- och Säkerhetsarkitekturen (APSA)
  • Afrika
  • Fred- och Säkerhet
  • Afrikanska Unionen (AU)

Sammanfattning

Inom ramen för FOI:s Studier i Afrikansk Säkerhet skrivs ett flertal rapporter som syftar till att öka kunskapen om den afrikanska fred- och säkerhetsarkitekturen (APSA). Som del av denna studieserie redogörs i den här rapporten för den regionala organisationen 'Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap' (ECOWAS) strukturer för fred- och säkerhet. Dessutom introduceras de politiska ramverk som styr verksamheten inom fred- och säkerhetsområdet. Analysen fokuserar på hur genomförandet av åtaganden fortskrider. Rapporten undersöker specifikt den pågående utvecklingen, de faktiska prestationer och resultat som uppnåtts, samt de uppgifter som kvarstår att lösa för ECOWAS. Dynamiken mellan organisationens medlemsländer påverkar ECOWAS engagemang i fred- och säkerhetsarbetet, och undersöks därför även i rapporten. Utöver detta ägnas särskilt intresse åt en lägesbedömning för ECOWAS Standby Force samt åt de utmaningar som återstår för upprättandet av denna styrka. Rapporten avslutas med en diskussion om den roll som ECOWAS givare spelar, inklusive möjligheter kring framtida partnerskap inom fred- och säkerhetsområdet med den regionala organisationen.