Sierra Leone, splitting under the strain of elections?

Författare:

  • Eldridge Adolfo

Publiceringsdatum: 2010-12-17

Rapportnummer: FOI-R--3116--SE

Sidor: 63

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Sierra Leone
  • val
  • politiskt våld
  • Mende
  • Temne
  • strukturella problem
  • överhä ngande konfliktrisker
  • droger
  • möjlig säkerhetsutveckling

Sammanfattning

FOI:s grupp för Studier i Afrikansk Säkerhet har på uppdrag av Försvarsdepartementet genomfört en studie om det aktuella politiska läget och säkerhetsutvecklingen i fyra länder i Västafrika, Guinea, Liberia, Sierra leone och Cote D´lvoire. Denna rapport fokuserar på Sierra Leone och ökande spänningar mellan de två politiska partierna - APC och SLPP - kopplat till strukturella utmaningar som landet står inför såsom svaga institutioner; svag ekonomi och tillväxt, korruption, utbredd ungdomsarbetslöshet, knarkhandel och en växande splittring inom landet med avseende på politisk-, etnisk- och regional tillhörighet. Det aktuella känsliga politiska läget i landet utgör plattformen för valet 2012 i ett land där val alltid har varit förknippat med våld. Instabilitet fram till, under och efter valet är väntat.