Youth, Arms and Drugs - Proximate Risks Surrounding the Elections in Liberia

Författare:

  • Eldridge Adolfo

Publiceringsdatum: 2010-12-20

Rapportnummer: FOI-R--3120--SE

Sidor: 65

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Liberia
  • Sannings- och Försoningskommissionen
  • korruption
  • etnicitet
  • jord
  • normativ makt
  • droger
  • säkerhetssektorreform

Sammanfattning

FOI:s Afrikagrupp har på uppdrag av Försvarsdepartementet genomfört en studie av den nuvarande situationen och utvecklingen av säkerhetsfrågorna i fyra länder i Västafrika. Denna analys är en försvarspolitik-analys som fokuserar på den nuvarande situationen i Liberia och den eventuella utvecklingen av säkerhetsläget under de kommande två åren. Rapporten diskuterar den aktuella situationen i landet genom att titta på den rådande politiska dynamiken; sannings- och försoningskommissionens rapport och rekommendationer; korruption; etnicitet; markkonflikter och religiösa spänningar; striden om politisk (styrande) makt;ekonomi och arbetsmarknad (främst med avseende på unga); olaglig handel med droger; samt reformeringsprocesser av säkerhetssektorn. Rapporten identifierar omedelbara konfliktriskfaktorer såsom valet 2011, rättvisa och straffrihet frågor, civila säkerhetshot, mark och etniska spänningar, och medborgargarden/informella säkerhetsåtgärder. Pappret diskuterar också några potentiella framtida säkerhetshot i form av ungdomsarbetslöshet, illegala droger och handel med handeldvapen i Liberia. Den militära och säkerhetspolitiska förmågan att navigera dessa hot - både närliggande och potentiella - diskuteras potentiella extremscenarior för säkerhetsutveckling som skulle kunna antas inträffa under de närmaste åren.