Signaturmaterial - Inspiration, samarbete, utmaning 2008-2010

Författare:

 • Jan-Olov Ousbäck
 • Åsa Andersson
 • Christina Åkerlind
 • Hans Kariis

Publiceringsdatum: 2010-12-27

Rapportnummer: FOI-R--3121--SE

Sidor: 19

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • signatur
 • skydd
 • radar
 • IR
 • visuellt
 • styrbar
 • multispektral

Sammanfattning

Rapporten sammanfattar den verksamhet som bedrivits inom projektet "Signaturmaterial" inom tidsperioden 2008-2010. Ett begrepp som återkommer är multispektralitet dvs. man eftersträvar signaturanpassning över flera olika våglängdsintervall samtidigt (exempelvis radar, IR och visuellt våglängdsområde). Vidare studeras adaptivitet för att möta krav på flexibla skydd för internationella operationer i varierande miljöer. Arbetet inom projektet har lett till utveckling av nya material samt utgör en del av bevakningen av den forskningsverksamhet som finns nationellt och internationellt. Bevakningen av den militära utvecklingen sker främst genom internationella samarbeten. Vetenskaplig bevakning sker genom samarbete med universitet och högskolor. Den kompetens som inom projektet upprätthållits har kommit det svenska försvaret och försvarsindustrin till godo genom avtappning till FMV-finansierade projekt och expertstöd vid värdering och anskaffning av materiel.