Riskavståndsberäkningar. Artilleri och granatkastare

Författare:

  • Mats Hartmann
  • Sofia Hedenstierna

Publiceringsdatum: 2011-02-18

Rapportnummer: FOI-R--3158--SE

Sidor: 17

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • riskavstånd
  • artilleri
  • granatkastare
  • AVAL
  • skadenivåer

Sammanfattning

FOI har av FMV fått i uppdrag att ta fram riskavstånd för fyra olika vapensystem. Huvudsyftet var att med hjälp av simuleringar i AVAL skapa en tabell med riskavstånd för egen personal och civila vid eldgivning med: ? 8 cm granatkastare m/84 med 8 cm svinggr m/80 ? 12 cm granatkastare m/41 med 12 cm svinggr m/86 ? 15,5 cm haubits 77B med 15,5 cm sgr m/54 ? 15,5 cm haubits 77B med 15,5 cm sgr m/77 Riskavstånden bestämdes för 10 % respektive 0,1 % sannolikhet för skada i två olika nivåer - allvarlig och lätt. De resulterande riskavstånden från analysen varierade mellan 0 m och 245 m beroende av vapenslag, avstånd och skyddsnivå samt val av spridning och bekämpningsfall. Riskavstånden för en enskild granat med träffpunktsspridning var mycket lägre än vad som återfinns i andra motsvarande publicerade tabeller. Genom att antingen anta noll träffpunktsspridning eller att öka antalet granater till ett reellt bekämpningsfall ökades det beräknade riskavståndet. För att gå vidare med arbetet att ta fram en riskavståndstabell behöver man således bestämma vilken typ av bekämpningsfall (antal granater och spridning) som avses.