Årsrapport 2010 för FoT-området Modellering och Simulering

Författare:

 • Farshad Moradi

Publiceringsdatum: 2011-03-31

Rapportnummer: FOI-R--3162--SE

Sidor: 31

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • M&S
 • modellering
 • simulering
 • träning
 • utbildning
 • krigsspel
 • omvärldsmodellering
 • serious gaming
 • datorspel
 • modellering av mänskligt beteende
 • syntetiska aktörer
 • validering
 • verifiering
 • beslutsstöd
 • dataspel
 • konceptuell modellering
 • EBAO
 • realtidssimulering
 • Data Farming

Sammanfattning

Denna rapport är en sammanfattning av verksamheten inom FOI:s Forskning- och Teknikområde Modellering och Simulering (M&S) 2010. I rapporten redovisas över-siktligt områdets omfattning och inriktning samt den nationella och internationella utvecklingen. Forskningsresultaten sammanfattas och genomförd verksamhet beskrivs projektvis. M&S är ett område med växande betydelse för Försvarsmakten, som ger stöd till olika verksamheter inom FM och är ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella lösning-ar, varför syftar forskningen inom området till att stödja och utveckla FM förmåga att nyttja M&S. Detta görs genom att ta fram och utvärdera metoder, tekniker, produkter och verktyg, samt ge direktstöd till olika delar av FM (t ex expertstöd, studier och in-ternationella samarbeten) då det efterfrågas. För att kunna erbjuda lösningar med hög kvalité och på hög internationell nivå strävar forskningen att hålla sig på framkanten inom området. En förutsättning för denna ambi-tion är att följa utvecklingen inom området genom omvärldsbevakning och etablering av nationella och internationella kontakter och samarbeten.