Minor conflict, major consequences? Facing an unresolved identity crisis in Côte d'lvoire

Författare:

 • Camilla Elowson

Publiceringsdatum: 2011-03-16

Rapportnummer: FOI-R--3170--SE

Sidor: 72

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Afrika
 • Afrikastudier
 • Västafrika
 • Elfenbenskusten
 • ivoriansk identitet
 • xenofobi
 • landrättigheter
 • utsatt befolkning
 • valrelaterad kris
 • politiskt våld
 • säkerhetsutveckling
 • regional instabilitet
 • icke-regeringskontrollerade områden
 • drog- och vapenhandel
 • internationella samfundet
 • skydd av civila

Sammanfattning

Denna rapport analyserar konfliktsituationen i Elfenbenskusten, i syfte att belysa möjlig negativ säkerhetsutveckling. Rapporten, som är skriven inom ramen för Afrikaprojektet vid FOI, diskuterar relevant dynamik och viktiga aktörer, liksom risken för ytterligare instabilitet i landet. Utgångspunkten är den utveckling som riskerar ske i Elfenbenskusten, men i fokus för rapporten står också att analysera den betydelsefulla regionala kontexten, vilket inkluderar de bräckliga Manu river-länderna. En ytterligare ambition är att utreda det internationella samfundets roll i Elfenbenskusten. Detta görs genom att studera tidigare och nuvarande internationell inblandning, liksom genom att beakta möjligt framtida engagemang och åtgärder som kan företas av internationella aktörer för att bemöta konflikten i landet. Rapporten drar slutsatsen att hanteringen av den nuvarande valrelaterade krisen genom att endast reglera tvisten om presidentposten är en otillräcklig lösning. Så länge man inte tar itu med underliggande konfliktorsaken - frågan om vem som har rätt till ivoriansk identitet - på nationell och lokal nivå, kommer krisen i Elfenbenskusten att ständigt återkomma. Troliga konsekvenser är fortsatt repression, brott mot mänskliga rättigheter, dödsoffer, och ökad polarisering mellan ivorianska identitetsgrupperingar. En utdragen kris i Elfenbenskusten risker även att på nytt destabilisera regionen, och dra in den utsatta befolkningen som lever i gränsområdena i konflikten. För det internationella samfundet är det avgörande att agera samstämmigt och att se till att engagemanget blir varaktigt. Åtgärder för att snabbt skydda den civila befolkningen bör vara en prioritet för internationella aktörer.