The Baltic Approach: A next step? Prospects for an Arms Control Regime for Sub-strategic Nuclear Weapons in Europe

Författare:

  • Fredrik Lindvall
  • John Rydqvist
  • Fredrik Westerlund
  • Mike Winnerstig

Publiceringsdatum: 2011-03-30

Rapportnummer: FOI-R--3175--SE

Sidor: 75

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Substrategiska kärnvapen; taktiska kärnvapen; rustningskontroll; nedrustning;
  • regimtyper; Ryssland; USA; NATO; Kina; Östersjöområdet

Sammanfattning

Denna säkerhetspolitiska studie behandlar frågan om de substrategiska (taktiska) kärnvapnen i norra Europa och förutsättningarna för att konstruera en rustnings-kontrollregim för dessa, som skulle kunna leda till att hela vapenkategorin avskaffades. Förutom en konceptuell diskussion om såväl vapenkategorin som olika regimtyper som skulle kunna appliceras på den, omfattar studien också en analys av de ryska, amerikanska, övriga europeiska NATO-medlemmarnas samt de kinesiska synsätten på problematiken rörande substrategiska kärnvapen. Avslutningsvis skisserar studien en möjlig rustningskontroll- och nedrustnings-regim för substrategiska kärnvapnen med fokus på Östersjöområdet.