Metoder för UAV-spaning mot rörliga mål med fix kamera

Författare:

  • Petter Ögren

Publiceringsdatum: 2011-04-01

Rapportnummer: FOI-R--3179--SE

Sidor: 20

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • UAV
  • spaning
  • styrning

Sammanfattning

Denna rapport beskriver en metod för att följa rörliga mål med en mycket liten UAV, vars kamera är fast monterad och riktad i sidled. Monteringen innebär att stationära mål kan cirklas och därmed övervakas kontinuerligt från valfritt avstånd. Om målet rör sig blir det emellertid svårare att både behålla målet i bild och kontrollera avståndet till målet. En metod för att åstadkomma detta, och därmed förstärka spaningsförmågan för mycket små UAV:er, har utvecklats och beskrivs nedan ur ett användarperspektiv. Metoden går även att använda för att hantera fallet med spaning mot ett givet objekt i stark vind.